2009. gada 10. marts

Latvijas daba un dzeja

Tas nav nekāds no-
slēpums, ka mēs – latvieši - ļoti lepojamies ar saviem dzejniekiem un mūsu skaisto dabu. Es pat būtu teikusi – dzeja un tautasdziesmas ir svarīga mūsu latviskās identitates sastāvdaļa. Un dabas apdziedāšana ir ne vien svarīga tēma mūsu tautasdziesmās, bet tā spēlē arī lielu lomu latviskās dzīvesziņas izpratnē.

„Poēzija ir cilvēces dzimtā valoda,“ tā pirms vairāk nekā divsimt gadiem izteicās vācu zinātnieks Johans Georgs Hamanis. Un dzimtajā valodā cilvēki saprotas vislabāk. Bez sociālajām un kulturālajām robežām. Bet varbūt Latvijas dabai ir lielāka nozīme mūsu poetiskajā pasaules uztverē nekā mēs paši to apzinamies? Lasiet paši, kā mūsu daba iedvesmojusi arī vācu dzejnieci Elisabeti Kvastu (Betty Quast).

Rīts Latvijā*

zaļš un vēl zaļāks

bērzu liegajā lapotnē

vēja blāzma

virs tās - plašs debess jums

starp zilajām mākoņu gubām izspraucas

blāvi gaismas stari

mašīnā skan Latvijas Radio

zem tilta jaucas

tumšzili viļņi

koka mājiņas sildās

zāles paklājā

cik daudz gan mazās saulītes - pienenes

no jūras izskalotas krastā

papardes pareğo nākotni

lapu nojumēs ienirst baloži

un tūkstošiem zvirbuļu

caurspīdīgs gaiss, kā tīrs ūdens, spogulis

paveras plīvurs

un es atpazīstu tavu seju

šajā svešajā, brīnišķīgajā zemē


Lapu meita

no taviem matiem staro saule

no tavām rokām vizmo

gaisma, tu lapu meita, tu maigā

vasarasraibumainā

tik viegli un draudzīgi

sauc gaišas balsis

ar ziedu vainagiem tās rotā

sulīgos stiebrus, raibi zaļos

pļavu ziedi priecē

vairs nekļūs tumšs

puiši ieslīd ūdenī

kaili kā zivis

un jauna svaiga diena

mazgā tavu seju ar rīta rasu

tu lapu meita


*Elisabete Kvasta, 2008

Tulkojums A. G.

Elisabete Kvasta myspace

2009. gada 16. febr.

Rīgas slavenais baltvācietis būtu bijis 100

Tik vecs cik VIŅA ir tagad, esmu jau sen. Kaut gan es agrāk biju krietni vien jaunāks,” tā reiz teica Heincs Erhards. Un 20. februārī Rīgā dzimušais baltvācietis, satīriķis, dzejnieks, aktieris Erhards būtu bijis 100 gadus vecs. (Diez cik gan veca VIŅA būtu šogad?)

Tad, kad VIŅŠ arī bija krietni vien jaunāks, VIŅŠ vēl dzīvoja Rīgā. Un Rīgā VIŅŠ nodzīvoja, ar dažu gadu pārtraukumiem, līdz savam 31 dzīves gadam. Tā kā Heinca Erharda vecāki bija agri šķīrušies, savu bērnību VIŅŠ pavadīja pie vectēva, kuram Rīgā piederēja mūzikas instrumentu veikals. Vectēvs bija iecerējis, ka Heincs varētu apgūt pārdevēja profesiju un pārņemt viņa veikalu. Bet VIŅŠ daudz labprātāk spēlēja klavieres, nekā tās pārdeva. „Es domāju, ka vectēva mūzikas veikalā es atradīšos kā mūzikas paradīzē! Bet patiesībā tas ir pilnīgi vienalga ar ko tirgoties – vai nu ar sieru, vai nu ar mūzikas instrumentiem: vienmēr preces tiek lēti iepirktas un dārgi pārdotas,” tā rakstīja Heincs Erhards savā nepabeigtajā biogrāfijā. Bet VIŅAM neizdevās īstenot savu sapni un VIŅŠ nekļuva par pianistu. Pēc pirmajiem mēğinājumiem uzstāties ar izklaides programmu Rīgas teātrī, sievas iedrošināts, VIŅŠ pameta vectēva ienīsto veikalu un savu dzimto Rīgu un devās uz Berlīni, kura solīja lielāku publiku un vairāk atzinības. Un drīz VIŅAM arī izdevās iegūt plašās vācu publikas aplausus - 50, 60 un 70 gados VIŅŠ bija viens no iemīļotākajiem vācu satīriķiem. Un kaut gan vēl šodien Vācijā gandrīz katrs zin, kas ir Heincs Erhards, Latvijā VIŅŠ ir diemžēl plašākiem sabiedrības slāņiem praktiski nepazīstams.

Bet kaut gan VIŅA jau sen nav vairs starp mums, VIŅA „spārnotie” teicieni ir vēl joprojām ir aktuāli un varētu domāt, ka VIŅŠ no mākoņa maliņas noskatās uz Latvijas politiķiem:

„Vislielākā kļūda, ko daži runas vīri pieļauj, ir tā, ka dažreiz viņi nemaz nepasaka par ko viņi runā.”

„Tas, ka nav nekas sakāms, bieži tiek izteikts ļoti gari.”

Heinca Erharda lapa

2009. gada 21. janv.

Ceturtā vara un demokrtija

Mēs visi lepojamies ar to, ka dzīvojam demokrātiskā un brīvā valstī. Un demokrātija ir priekšnosacījums visām mūsu brīvībām. Un bez brīvības nebūtu iespējama cilvēces attīstība, tā domā filozofs Ralfs Dārendorfs. Brīvības pamatprincipi ir apkopoti valsts Satversmē. Tie ietver tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus un citas brīvības.

Preses brīvība

Ikviens no mums var domāt un rakstīt to, ko mēs gribam. Un katrs izdevējs var publicēt to, ko viņš uzskata par vajadzīgu un svarīgu, kamēr nav pārkāpts preses brīvības pamatprincipi un ierobežojumi, kas noteikti likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem". Katrs masu informācijas līdzeklis var arī izvēlēties, kas tiks publicēts un kas netiks publicēts. Un tā kā visu publicēt nav iespējams, ar šo izvēli mēdijs nenoliedzami parāda, kas, viņaprāt, ir svarīgs, tā apliecinot savu attieksmi pret notikumiem.

Viena no mēdiju īpatnībām ir tā, ka katrs notikums, prece vai ideja, kurai tiek pievērsta viņu uzmanība, tiek bez maksas reklamēta. Pat neatbalstot kādu notikumu vai pat to nosodot, idejas izplatītās tālāk, tā sasniedzot dzirdīgas ausis, kurām, pretēji sabiedrības vispārējiem uzskatiem, tās liekas simpātiskas.

Viens piemērs no pagājušās un aizpagājušās nedēļas notikumiem. Neatkarīgi no partijas „Sabiedrība citai politikai” un citu domubiedru uzaicinājumam 13. janvārī piedalīties tautas sapulcē, lai parādītu savu neapmierinātību ar Saeimas un valdības darbu, 9.janvārī internetā parādījās arī uzaicinājums vardarbīgi gāzt varu. Lai gan interneta saite ar šo uzaicinājumu drīz vien tika slēgta, iniciatori savu mērķi sasniedza – tam tika pievērsta preses interese. Un, lai gan oficiālie tas tika nosodīts, un “miermīlīgās sapulces” līderis Aigars Štokenbergs no tā distancējās, uzaicinājums tika citēts un tā izplatīts plašiem sabiedrības slāņiem. Šādā veidā ar to varēja iepazīties vēl vairāk cilvēku, nekā tas būtu iespējams izdarīt tīmeklī.

Otrs nozīmīgs faktors ir virsraksta izvēle. Piem. Portāls “Apollo” rakstu par uzaicinājumu vardarbīgi gāzt varu tā arī nosauc: “Internetā aicina vardarbīgi gāzt varu; DP sākusi pārbaudi”. Un zem raksta pat lasāms pilns paziņojuma teksts. laikrakstā “Diena” ir pat minēts datums: “DP sāk kriminālprocesu par mēģinājumu vardarbīgi gāzt valsts varu 13.janvārī”. Tātad lasītājam nemaz nav jāpiepūlas un jālasa viss raksts – viss jau tāpat pateikts virsrakstā. Un, tiem, kuri miermīlīgās demonstrācijas uzskata par “lieku laika tērēšanu, jo ar tām tāpat neko nevar panākt”, šādi virsraksti izklausās kā aicinājums beidzot “tā pa īstam ķerties pie lietas”. Un kā policijas dati liecina, lielākā daļa no aizturētajiem ir bijuši jauni, iepriekš sodīti vīrieši, kuri pagājušajā gadā zaudējuši darbu. Manuprāt, tieši šādam personu lokam bija arī šis aicinājums domāts.

Interesanti ir arī tas, jo vairāk kāds mēdijs par kādu tēmu interesējas, jo vairāk tai tiek pievērsta arī citu mēdiju un līdz ar to arī sabiedrības vērība. Šāda ķēdes reakcija ir pilnīgi normāla parādība masu informācijas līdzekļu pasaulē. Ja, piemēram, neviens no preses pārstāvjiem nebūtu šo uzaicinājumu par vardarbīgu varas gāšanu tematizējis, tas noslāptu, nemaz vēl nepaguvis izplatīties. Tātad šāda reakcija bija arī jau pašā sākumā ieplānota un, acīmredzot, tās izplatītāji bija uz to arī cerējuši.

Pūļa reakcija

Tas, ka mūsdienu cilvēki ir viegli iespaidojami un ātri pakļaujas mēdiju ietekmei, arī nav nekāds noslēpums. Piemēram, amerikāņu sociologs Dāvids Riesmanis izstrādājis teoriju, kurā apgalvots, ka mūsdienu cilvēks nav vairs pats valdnieks pār sevi, bet gan viegli pakļaujas savu laikabiedru ietekmei - vai nu to, kurus viņš pazīst personīgi, vai nu sabiedrībā pazīstamu personu, kuru viedokļus viņš ir iepazinis caur masu informācijas līdzekļiem. Un šī ietekme cilvēkiem ir tik pašsaprotama, ka viņi to nemaz vairs nemana. Līdzko mainās no ārpasaules saņemtie signāli, mainās arī cilvēku mērķi. Nemainīga paliek tikai viņu tieksme novērot un atdarināt savus favorītus.

Tātad šeit tiek minēti masu mēdiji kā galvenie cilvēku viedokļu veidotāji. Šinī sakarībā vēl viens piemērs. 14. janvārī, nākamajā dienā pēc demonstrācijas, avīze “Diena|” tīmeklī izplatīja inteliģences uzaicinājumu atlaist iekšlietu ministru un sasaukt neatkarīgu komisiju, kuras uzdevums būtu izmeklēt, vai valdība un policija darīja visu iespējamo, lai novērstu vandālismu. Pēc šīs vēstules autora domām, valdībai esot jāuzņemas pilna atbildība par grautiņa laikā veiktajām nekārtībām un izdarītajiem zaudējumiem. Tas ir salīdzināms ar to, ja mēs laupītāja upurim teiktu, ka viņš pats ir pie tā vainīgs, ka tika aplaupīts, jo viņš nepielika durvīm ne trīs atslēgas, ne iestikloja logiem neplīstošas rūtis.

Līdz ar šādiem izteicieniem tiek sasniegts vēl viens mērķis – „sliktās valdības” reputācija tiek grauta vēl vairāk. Un, pēc manām domām, šajā situācijā, ja mēdiji prasa izmeklēt policijas un valdības neizdarību minētajos grautiņos, tad būtu taisnīgi izmeklēt arī preses lomu uzaicinājuma par varmācīgu varas gāšanu izplatīšanā.

Vēl krasāk izsakās Aigars Štokenbergs: viņš kā šī mītiņa organizētājs uzņemas atbildību par mītiņa laikā izsistajiem logiem un ievainotajiem policistiem, bet valdībai esot jāatlīdzina tautai izdarītie zaudējumi par sagrauto lauksaimniecību, izputinātām mājsaimniecībām, iznīcināto nacionālo uzņēmējdarbību utt.. Šeit viennozīmīgi vardarbība tiek attaisnota ar tautai un valstij izdarītajiem materiālajiem zaudējumiem. Bet vai tas ir ceļš, pa kuru mēs gribam iet? Vai atpakaļ uz viduslaikiem, kad vardarbība bija legāls līdzeklis mērķu sasniegšanai? Viena no galvenajām mūsu modernās un demokrātiskā sabiedrības pazīmēm ir tieši oficiāla vardarbības nosodīšana, un mūsdienu cilvēka pārākums ir meklējams cilvēku iekšējā pārliecībā par vardarbības bezjēdzību. Tāpēc man liekas bīstami, ka lasot presi var rasties iespaids, ka 13. janvārī nu beidzot valdība un Saeima saņēma to, “ko jau sen bija pelnījušas”. Manuprāt, šeit vajadzētu skaidri nodalīt valdības vainu valsts katastrofālā stāvokļa izraisīšanā, no valstij un privātpersonām izdarītajiem materiālajiem zaudējumiem grautiņu laikā.

No iepriekš minētajiem piemēriem ir skaidri redzams, ka prese nav vis tikai ceturtā vara, kā ir pieņemts uzstatīt, bet gan ieņem krietni vien augstāku pozīciju varas hierarhijā valstī. Tai ir vara pār cilvēku uzskatiem un viņa to arī to apzinās. Jo īstā vara pieder tiem, kuri var panākt, lai citi kaut ko darītu. Un tāpēc vēl jo svarīgāk būtu šo varu izmantot pozitīvu mērķu sasniegšanai, nevis nesaskaņu veicināšanai.

2009. gada 13. janv.

Komisāre Pībalk

Reti kādu reizi sit latvieša sirds tik strauji, kā tad, ja svešumā masu mēdijos lasām vai dzirdam kaut ko par Latviju vai kādu no mūsu tautiešiem. Pēdējā laikā tas nu man atgadās visai bieži – Andra Piebalga vārds vācu presē, radio un televīzijā lasāms vai dzirdāms vai katru dienu.

Droši vien lielakajai daļai vāciešu šis vārds neko īpašu nenozīmē, varbūt kāds ir dzirdējis, ka Piebalgs ir ES enreģētikas lietu komisārs, vēl retāk kāds zin, ka šis ārzemnieks ar tik grūti izrunājamu vārdu (labakajā gadījumā viņš tiek dēvēts par Pībalku, reiz pat viena žurnāliste viņu nosauca par komisāri Pībalk), ir latvietis. Dzimis Latvijā. Audzis Latvijā. Studējis Latvijā. Strādajis Latvijā. Bijis pat izglītības un finansu ministrs. Vēstnieks Igaunijā. Un nu viņš ir Briselē. Un vēl tik atbildīgā amatā. Un es kā latviete par viņu lepojos – īsts latvietis ar tik latvisku vārdu un vēl no manas dzimtās Vidzemes - tiks galā ar visām problēmām arī plašajā Eiropā.

Pateicoties Piebalga un viņa komandas pūlēm, gāze drīz vien plūdīs aumaļām caur Ukrainai uz Rietumeiropu. Un Eiropa meklēs gāzes piegādātājus citās valstīs, lai nebūtu kļūtu neatkarīgāka no Krievijas. Un neviena valsts vairs neiedomāsies atjaunot slēgto atomelektrostaciju darbību, kas ir pretrunā ar ES likumiem . Un enerģijas taupības lampiņas drīz spīdēs visos dzīvokļos. Un tie, kas pretojas šim viņa nodomam, ar likumu aizliegt parasto lampiņu lietošanu, vienkārši neko nesaprot ne no lampiņām, ne no taupības režīmiem...

Un godīgi sakot, man pašai kā latvietei ir vienalga vai viņa pieņemtie lēmumi ir pareizi, vai nepareizi. Man vienkarši kļūst silti ap sirdi, kad svešumā dzirdu Piebalga vārdu.

Dieser Text in Deutsch